Vyjádření klubu ohledně Lukáše Václavíka

Sdělení, sportovní klub AC Sparta Praha futsal z.s. tímto sděluje všem na věci zainteresovaným, že pan Lukáš Václavík narozen r. 1989 není a ani nikdy v minulosti nebyl zaměstnancem našeho klubu a ani členem jeho vedení nebo jeho statutárním orgánem ve smyslu zákonné úpravy. Pokud v klubu působil vždy to bylo na základě jeho dobrovolnosti, bezplatně a bez jakýkoliv rozhodovacích pravomocí.

Za ACS Ago Simitči,
předseda