Bezpečnostní opatření před zápasem s Chrudimí

U vstupu do sportovní haly projdou návštěvníci haly přísnými osobními prohlídkami.

Každý návštěvník je povinen dodržovat pokyny pořadatelské služby, bezpečnostní služby a případně Policie ČR, Návštěvní a Provozní řád haly.

Do sportovní haly je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO vnášet jakékoliv typy zbraní, lahve, alkoholické nápoje a pyrotechniku.

Pro všechny návštěvníky platí přísný zákaz vstupu na hrací plochu.